Stig-Tore Richardsen

Partner | Audit

KPMG i Norge

Stig-Tore er partner og statsautorisert revisor og har 26 års allsidig revisjonserfaring. Han er leder av KPMGs auditavdeling i Troms og Finnmark og har vært sentral i oppbyggingen av KPMGs virksomhet i Nord-Norge. Stig-Tore har tidligere vært nasjonalt fagansvarlig for KPMGs revisjonsmetodikk og fagansvarlig i Nord-Norge. Stig-Tore har jobbet mye med spørsmål innen skatt, regnskap, IFRS og omorganisering av virksomheter. I tillegg har han erfaring fra større konsern hvor organisering, risikostyring og risikospredning har vært sentrale tema. Stig-Tore har bred erfaring med å lede revisjon av større og komplekse selskaper samt børsnoterte virksomheter. Stig-Tore benyttes som foreleser på utvalgte emner innen IFRS ved Universitetet i Tromsø.

Kontakt

E-post: stig.tore.richardsen@kpmg.no
Telefon: +47 406 39 951
LinkedIn

 • Bankvirksomhet
 • Energi og naturressurser
 • Fisk og sjømat
 • Mat og drikke
 • Mat, drikke og forbruksvarer
 • Matproduksjon
 • Nasjonale markeder
 • Revisjon
 • Økonomitjenester
 • 1993 - Statsautorisert revisor, Norges Handelshøyskole (NHH)

 • IFRS

 • 1989 - dd: KPMG AS. Partner fra 2004