Marianne Reime

Senior Manager | ESG Advisory

KPMG i Norge

Marianne jobber med bærekraft og strategi for KPMGs kunder, og har med seg bred kompetanse fra klima- og miljøfeltet. Marianne har en helhetlig tilnærming til komplekse problemstillinger og en solid evne til å se sammenhenger og ta balanserte vurderinger. Hun har spisskompetanse innen avfall og sirkulær økonomi, bred erfaring med fasilitering av møteplasser, svært god innsikt i avfallsbransjen og et bredt nettverk. I tillegg har hun mange års erfaring som pedagog med kompetanse innen organisasjonslæring og klyngeutvikling.

Kontakt

E-post: marianne.reime@kpmg.no
Telefon: +47 917 21 176
LinkedIn

Kompetanseområder:

 • Bærekraftstrategi
 • Bærekraftsrapportering
 • Sirkulær økonomi
 • Prosjektledelse
 • ESG tech
 • 2009 - 2011, Master i teknologi, innovasjon og kultur / Universitetet i Oslo (UiO)

 • 2006 - 2009, Bachelor i kultur- og samfunnsfag / Universitetet i Oslo (UiO)

 • 2003 - 2004, Videreutdanning i dans / Insitituto Superior de Arte, Havana, Cuba

 • 2000 - 2004, Bachelor of Arts / Den norske balletthøyskole

 • 2022 – d.d., Senior Manager / KPMG

 • 2018 – 2022, Seniorrådgiver / Miljødirektoratet

 • 2014 – 2018, Prosjektleder OREEC / Kunnskapsbyen Lillestrøm

 • 2012 - 2013, Overingeniør, Utviklingsavdelingen / Oslo kommune, Renovasjonsetaten