Maria Juul Randers

Senior Associate | Rådgiver

KPMG Law Advokatfirma AS

Maria er konsulent i avdelingen International Corporate Tax, som inkluderer Transfer Pricing og Tax Compliance. Hun har hovedsakelig erfaring fra danske og utenlandske store multinasjonale virksomheter. Maria har jobbet med dokumentasjonsforberedelser av transfer pricing (internprisfastsettelse) (BEPS 13 - Master file og Local File concept), forberedelse av databasesøk, operasjonell transfer pricing, og har fungert som transfer pricing-ekspert for revisjonskunder. Maria har også erfaring fra skatte-due diligence og -innlevering i Danmark. Før hun kom til KPMG Law i 2024, jobbet hun fire år som studentassistent i transfer pricing-avdelingen i KPMG Acor Tax i Danmark.

Ekspertise

 
  • Transfer pricing
  • Databasesøk
  • Transfer pricing-dokumentasjon
     

LinkedIn

Biography


Maria is a Senior Associate and consultant in the department of International Corporate Tax, which includes Transfer Pricing and tax compliance. She mainly works within the area of transfer pricing. Maria’s experience is mainly with Danish and foreign based large multinational enterprises. Her experience includes the preparation of transfer pricing documentation (BEPS 13 – Master File and Local File concept), preparation of database searches, operational transfer pricing and acting as a transfer pricing specialist for audit clients. In addition, Maria has experience with tax due diligence and submission in Denmark. Before joining KPMG Law Advokatfirma in 2023, Maria worked 4 years as a student assistant in the Transfer Pricing department in KPMG Acor Tax in Denmark from 2019-2023. 

  • 2023, Master of Science (BSc) in Business Administration and Commercial Law, Aarhus Universitet

  • 2021, Bachelor of Science (BSc) in Business Administration and Commercial Law, Aarhus Universitet

  • 2023 – d.d., KPMG Law Advokatfirma

  • 2019 – 2023, KPMG Acor Tax Denmark