Jannicke Knudtzon Rokkan

Partner | Leder KPMG Law, Bodø

KPMG i Norge

Jannicke er partner og leder KPMG Laws Bodø-kontor. Hun har bred erfaring innen en rekke av de problemstillinger som næringsdrivende kan komme borti. Med bakgrunn fra Skatteetaten har hun jobbet med merverdiavgift og skatt siden 2002, og som advokat i KPMG Law siden 2009 har hun jobbet mye med bl.a. omorganiseringer, kontrakter, generell forretningsjus og fast eiendom. Hennes kjernekompetanse er innen organisering av utviklingsprosjekter med hensyn til selskapsrett, skatt og merverdiavgift. 

 • Fast eiendom
 • Fusjoner og oppkjøp
 • Juridiske tjenester
 • Skatt og avgift
 • Transaksjoner
 • 1998 Cand. jur, Universitetet i Oslo

 • 2011 Advokatbevilling

 • 2016 - d.d. KPMG Law, Partner fra 2019

 • 2014 - 2016 Christian Jakhelln AS, Relasjonsdirektør/juridisk direktør

 • 2009 - 2014 KPMG Law, manager/senior manager

 • 2008 - 2009 Skatt nord, Underdirektør

 • 2002 - 2009 Nordland fylkesskattekontor, Skattejurist/seniorskattejurist