Einar Høifødt

Manager

KPMG i Norge

Einar er utdannet siviløkonom og en del av KPMGs nasjonale CFO Advisory-team. Før han startet i KPMG har han innehatt ulike roller i økonomistab og linjeledelse i norske industribedrifter. Einars hovedkompetanse er forretningsdrift, gjennom ledelse, økonomistyring og strategiutforming. Han har ledet og deltatt i store prosjekter knyttet til omorganiseringer og forretningsutvikling og har hatt sentrale roller i selskapsfusjoner og organisasjonsendringer med hensikt å optimalisere driftsoppfølging og kostnadsstruktur. Han har vært fagansvarlig for betydelige industrielle varestrømmer og har jobbet med å effektivisere, strukturere og posisjonere selskap både vertikalt og horisontalt i verdikjeden. Dette arbeidet involverer prisstrategier, kunde- og leverandørforhandlinger og analyse av infrastruktur (anlegg/logistikk). Einar arbeider i dag på tvers av flere ulike bransjer med transformasjonsprosjekter, salg av virksomheter og forretningsutvikling.

Kontakt

E-post: Einar.hoifodt@kpmg.no
Telefon: +47 970 51 423
LinkedIn

 • Bygg- og anleggsvirksomhet
 • Industriell produksjon
 • Reise, fritid, turisme
 • Selge virksomheten
 • Små og mellomstore bedrifter
 • Transformasjon av økonomifunksjonen
 • Økonomistyring
 • 2009, MSc Investment Management, Cass Business School

 • 2008, Bachelor Marin Bedriftsledelse, Norges Fiskerihøgskole

 • Prince 2

 • Lean, White Belt

 • HMS Grunnkurs

 • 2019 – dd. KPMG Management Consulting, Manager

 • 2011 – 2019 Norsk Gjenvinning Metall, Forretningsutvikler

 • 2010 – 2011 Veidekke Gjenvinning, Business Controller