Ken H. Enoksen

Senior Manager

KPMG i Norge

Ken er Senior Manager i KPMG Advisory og jobber med utviklings- og endringsprosesser i privat og offentlig virksomhet, med særlig vekt på innovasjon, forretningsutvikling, organisasjons¬utvikling og endringsledelse. I mer enn 15 år har han jobbet i skjæringsfeltet mellom privat sektor, forsknings- og utviklingssystemene og offentlig sektor (triple helix), og har herigjennom fått nær kjennskap til fiskeri- og havbruksnæringen, petroleumsnæringen, mineralnæringen og den maritime næringen. Ken har bred erfaring innen prosjektledelse, politikkutvikling, strategisk nærings- og utviklingsarbeid og påvirkning/lobby, og han har inngående kunnskap om og bredt nettverk i det politiske/offentlige feltet, forsknings- og utviklingsmiljøene og i næringslivet i nordområdene. Han har lang erfaring fra ulike typer utviklingsrettede prosesser som politikkutvikling, endringsledelse, organisasjonsutvikling, lokalsamfunns- og regionalutvikling, FoU, nærings- og forretningsutvikling, innovasjon og entreprenørskap.

Kontakt

E-post: ken.enoksen@kpmg.no
Telefon: +47 917 52 171
LinkedIn

 • Bedriftsrådgivning
 • Endringsledelse
 • Innovasjon og teknologi
 • Mennesker og endring
 • Operasjonell strategi
 • Optimalisering av HR-funksjonen
 • Optimalisering av arbeidsstyrken
 • Prestasjonsrettet organisasjonsutforming
 • Rådgivning
 • Strategiutvikling og -implementering
 • 2018, Dr.Polit., doktorgrad innen innovasjon, entreprenørskap og næringsutvikling, UiT Norges arktiske universitet

 • 2000, Cand.polit., hovedfag samfunnsplanlegging, UiT Norges arktiske universitet

 • 1994, Mellomfag statsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet

 • 1993 – 1994, Grunnfag statsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet

 • 1991, Grunnfag media og massekommunikasjon, Høgskolen i Volda

 • 2010 – 2016, Troms fylkeskommune, spesialrådgiver industri- og teknologiutvikling

 • 2004 – 2010, UiT Norges arktiske universitet, doktorgradsstipendiat

 • 2007 – 2008, UiT Norges arktiske universitet, universitetslektor/amanuensis

 • 2001 – 2004, Fiskeridepartementet, rådgiver

 • 2000 – 2001, UiT Norges arktiske universitet, samfunnsforsker