Jan har lang erfaring som rådgiver innenfor olje og gass virksomheten, med hovedtyngde på skatt, avgift og rammevilkår. Han har bakgrunn som mangeårig leder av skatteavdelingen for Exxonl i Norge, skatterådigver ved ExxonMobils hovedkontor i USA, og som selvstending rådgiver mot oljebransjen. Han har gjennom mange år vær medlem av Norsk Olje og Gass skatteutvalg, og også ledet utvalget. Jan har vært partner i KPMG siden 2009. Arbeidsområdene er i førstepetroleumsbeskatning, internprising, generell selskapsskatt, og petroleumsrettslige forhold. Jan er forfatter av boken "A guide to Norwegian Petroleum Taxation" (2011), og har skrevet en rekke artikler om petroleumsbeskatning og internprising.

Kontakt

E-post: jan.samuelsen@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9395
LinkedIn

 • Energi og naturressurser
 • Juridiske tjenester
 • Olje og gass
 • Skatt og avgift
 • 1984 - Cand Jur. Universitietet i Oslo

 • Advokatbevilling

 • 2009 - dd: Partner KPMG

 • 2003 - 2009: Independent consultant, and partner with the Tax Law Firm Harboe

 • 2000 - 2003: Director PWC

 • 1991 - 2000: Leder av skatteavdelingen Exxon Norge

 • 1984 - 1991: Tax advisor Exxon Norge, Deputy Judge Heggen og Frøland, Tax advisor Exxon Corp.