Erik Olof Spjuth

Manager

KPMG i Norge

Erik begynte i KPMG i 2016 og har mange års erfaring innenfor selskapsskatt og internprising, inkludert relaterte økonomisk analyser og verdivurderinger. Hans kompetanseområder inkluderer rådgivning, gjennomføring og dokumentasjon av internprisingsmodeller for multinasjonale selskaper. Erik fikk sin advokatbevilling 2016.

Kontakt

 • Energi og naturressurser
 • Kapitalmarkeder
 • Skatt og avgift
 • Verdipapirer
 • Økonomitjenester
 • 2009: Cand Jur, Uppsala Universitet

 • 2009 Spesialfag Internasjonal skatt, UiO

 • 2016: Advokatbevilling

 • 2016: KPMG Law Norway Tax Manager / Advokat

 • 2014 - 2015: NASDAQ OMX Sweden, Interim Director / Tax Specialist

 • 2009 - 2013: Adv.firmaet PricewaterhouseCoopers, Senior Associate / Assistant Attorney (Advokatfullmektig)