Anne S. Grønning

Head of Digital Workplace Stavanger

KPMG i Norge

Anne arbeider som rådgiver med fokus på Office 365-plattformen der hun har opparbeidet seg en ekspertise innen utrulling, brukeradopsjon og opplæring av Office 365 plattformen. Anne har jobbet med kunder i både privat og offentlig sektor.


Kontakt:
anne.gronning@kpmg.no
+47 917 65 199
LinkedIn

  • 83 St. Olav Kontor og Administrasjon

  • Microsoft Service Adoption Specialist

  • Prince 2 Certified

  • PROSCI Change Management Practitioner

  • 2019 – dd. KPMG AS, Manager | Head of Digital Workplace Stavanger

  • 2014 – 2019 EVRY, Chief Consultant