Marius Paasche

Director | Audit

KPMG i Norge

Marius Paasche er utdannet statsautorisert revisor. Han har 12 års erfaring fra revisjon av små til store virksomheter innenfor aksjeinvesteringer, teknologi, detaljhandel, produksjon og eiendom. Marius har bred kunnskap og erfaring i å bistå kunder med ulike problemstillinger innenfor skatt og avgift, omstruktureringer, egenkapitaltransaksjoner, m.m. Han yter også teknisk assistanse i forbindelse med utarbeidelse av årsregnskap, konsernregnskap og selvangivelser.

  • Data og analyser
  • Revisjon
  • 2010 - 2011, Master i Regnskap & Revisjon, Handelshøyskolen BI

  • 2005 - 2007, Master of Science in Business/Siviløkonom, Handelshøyskolen i Bodø (HHB)

  • 2002 - 2004, Bachelor of Business, La Trobe University (Melbourne, Australia)

  • Statsautorisert revisor

  • 2018 - d.d., KPMG AS, Director

  • 2007 - 2018, Ernst & Young AS, Senior Manager