Cathrine Pihl

Manager | Forensic

KPMG i Norge

Som fagekspert i grensesnittet teknologi og digital kriminalitet, bistår Cathrine KPMGs kunder med anti-hvitvasking og gransking av økonomiske misligheter. Hun har bred erfaring innen etterforskning av økonomisk kriminalitet fra sin tid i Økokrim hvor hun jobbet med komplekse saker både nasjonalt og internasjonalt. I 2022 var hun utplassert tre måneder i Europol – her hadde hun i hovedoppgave å skaffe seg innsikt i hvordan norsk politi kan samarbeide internasjonalt for å bekjempe økonomisk kriminalitet. Cathrine har bachelorgrad fra Politihøgskolen med videreutdanning innen etterforskningsledelse og etterforskning av økonomisk kriminalitet.

Kontakt

E-post: cathrine.pihl@kpmg.no
Telefon: +47 924 92 411
LinkedIn

Kompetanseområder:

  • Anti-hvitvasking
  • Økonomisk kriminalitet
  • Stordataanalyse
  • Gransking
  • 2016, Bachelor, Politihøgskolen

  • 2023 – d.d., KPMG

  • 2022 – 2022, Europol

  • 2018 – 2023, Økokrim

  • 2017 – 2018, Øst Politidistrikt