Eivind Pytte Ødegård

Director

KPMG i Norge

Eivind er en erfaren rådgiver og prosjektleder for private og offentlige virksomheter med over 15+ års erfaring innen ESG Compliance. Han leder KPMGs tjenesteområde innenfor ansvarlige leverandørkjeder og jobber med aktsomhetsvurderinger, gransking og etterlevelse, systemrevisjon, internrevisjon, forvaltningsrevisjon, stedlige kontroller og andre undersøkelser. Eivind har tidligere erfaring med å etablere ansvarlig leverandørkjede i Posten og Bring, samt bærekraftig tekstilproduksjon i produksjonsland.

Kontakt

E-post: eivind.odegard@kpmg.no

Telefon: +47 932 71 277

LinkedIn

  • Ansvarlig kapitalisme
  • Bærekraft
  • Bærekraftig leverandørkjede
  • Megatrendek
  • Rapportering av samfunnsansvar
  • 2004, MSc Sociology, The London School of Economics and Political Science (LSE)

  • 2003, BSc Sosiologi, Universitetet i Oslo (UiO, 2003)

  • 2011 - 2019, Posten Norge AS, Corporate Responsibility Manager

  • 2010 - 2011, Selvstendig næringsdrivende, CSR konsulent

  • 2005 - 2009, Fin Fashion AS, medgrunnlegger og daglig leder