Kjetil Øversveen

Senior Associate | Forensic Responsible Supply Chain

KPMG i Norge

Kjetil jobber med ansvarlige leverandørkjeder i KPMG Forensic services. Avdelingen bistår kunder i privat og offentlig sektor med å sikre ansvarlighet og anstendige forhold hos deres leverandører gjennom å etablere gode rutiner, gjennomføre kontroller, holde kurs og opplæring og implementere digitale løsninger. Han har flere års erfaring fra Forsvaret, der han arbeidet med HR og forvaltning. I KPMG har han bistått kunder i privat og offentlig sektor med kontroller og oppfølging av leverandører. Han bistår også kunder med systematisk HMS-arbeid.

Kontakt

E-post: kjetil.oversveen@kpmg.no
Telefon: +47 481 48 884
LinkedIn 

Kompetanseområder:

  • Lønns- og arbeidsvilkår
  • Sosial bærekraft
  • Helse, miljø og sikkerhet
  • HR
  • 2023, Master i organisasjon, ledelse og arbeid, Universitetet i Oslo

  • 2021, Bachelor i statsvitenskap, Universitetet i Tromsø

  • 2018, Grunnleggende offiserutdanning, Krigsskolen

  • 2023 – d.d., KPMG

  • 2022 – 2023, HR-konsulent, Amesto People and Culture

  • 2017 – 2021, HR-offiser, Forsvaret