Mona Nypan

Senior Manager

KPMG i Norge

Mona Nypan har over 30 års erfaring med systemløsninger, prosjektledelse, sikkerhetsstyring og etablering og innføring av ledelsessystemer i større virksomheter. Mona har inngående kjennskap til regelverket knyttet til informasjonssikkerhet, samt relevante internasjonale og nasjonale standarder og beste praksis på området. Dette inkluderer kravene satt i sikkerhetsloven med forskrift, lov om personopplysninger annen relevant lovgivning. Hun har erfaring fra både privat og offentlig sektor. Mona har en rekke sertifiseringer innen sikkerhet, ledelsessystemer og revisjon.

Kontakt

E-post: mona.nypan@kpmg.no

Telefon: +47 9826 5004

LinkedIn

 • Kontinuerlig revisjon og kontinuerlig oppfølging
 • Risikostyring
 • 1981, Siviløkonom, Handelshøyskolen BI

 • COBIT5 Foundation Certified

 • TOGAF9 Certified

 • PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor

 • CISSP - Certified Information Systems Security Professional

 • CISA - Certified Information Systems Auditor

 • 2018 - d.d., KPMG, Senior Manager

 • 2005 - 2018, UniBridge AS, senior rådgiver og eier

 • 2001 - 2005, Scarabe AS, senior rådgiver og eier

 • 1998 - 2001, Navigator Partner AS, senior rådgiver

 • 1983 - 1998, IBM Norge AS, flere stillinger