Gisle Nerbråten

Director

KPMG i Norge

Gisle leder fagområdet Regulatory Transformation i KPMG Norge, og har arbeidet med compliancespørsmål i finansiell sektor siden 2005. Gisle har vært compliance officer i flere verdipapirforetak, med ansvar for blant annet utarbeidelser av complianceplaner, risikoanalyser, kvartalsrapportering til styrer, finansiell rapportering til Finanstilsynet og styreopplæring. Videre har Gisle tidligere ledet avdelingen for utkontraktert virksomhet i FCG Norge, og har i den forbindelse arbeidet tett med en rekke konsesjonsbelagte virksomheter. Erfaringene inkluderer i tillegg arbeid knyttet til konsesjonssøknader, prosjektledelse, anti-hvitvasking, oppfølging ved stedlig tilsyn og dokumenttilsyn, overordnet rutineverk, GAP-analyser, opplæring og styrerapportering.

Kontakt

E-post: gisle.nerbraten@kpmg.no

Telefon: +47 959 94 265

LinkedIn

 • AIMFD
 • MiFID II, Direktivet om markeder for finansielle instrumenter II
 • Risiko, compliance og transformasjon
 • Styregovernance
 • 2005, Master i Statsvitenskap, Universitet i Oslo

 • Autorisert finansiell rådgiver 2011

 • 2020 - d.d., KPMG Compliance and Legal Services, Senior Manager

 • 2020 -d.d., Gabler AS, Interim Compliance Officer

 • 2019 - 2019., Nasdaq Oslo ASA, Interim Compliance Officer

 • 2018 - 2020, FCG Norge, Senior Manager

 • 2010 - 2018, Compliance Officer Zenith Fonds/Pioner Kapital