Daniel Walstad Nyberg

Director | Audit

KPMG i Norge

Daniel er oppdragsansvarlig revisor i KPMG og har vært med på å etablere KPMG Drammen siden 2017. Han har omfattende erfaring med revisjon og rådgivning for lokale og internasjonale virksomheter, blant annet familieeide og andre eierstyrte selskaper innenfor bygg og anlegg, eiendom og handel. Daniel har også betydelig erfaring med vekstselskaper og har god kjennskap til utfordringer og muligheter for selskaper i denne fasen. Som følge av dette har Daniel opparbeidet seg bred kompetanse innenfor konsolidering, omorganiseringsprosesser og egenkapitaltransaksjoner. Han er også foreleser ved KPMG sine interne opplæringsprogrammer. Daniel er en løsningsorientert samarbeidspartner og kjennetegnes ved et sterkt engasjement for sine kunder.

  • Oppstartsselskap
  • Revisjon
  • SMB-markedet
  • 2021, Master i revisjon og regnskap, Handelshøyskolen BI

  • 2010, Bachelor i revisjon, Universitetet i Agder

  • Statsautorisert revisor

  • IFRS-akkreditert

  • 2020 - d.d., KPMG AS, Director

  • 2017 - 2020, KPMG AS, Manager

  • 2010 - 2017, MGI Revisjon Asker