Sebastian Mæhlum

Advokatfullmektig & Manager

KPMG i Norge

Sebastian er advokatfullmektig og Manager i avdelingen Corporate Tax. Han jobber med nasjonal og internasjonal bedriftsbeskatning, samt tilgrensende selskapsrettslige spørsmål. Sebastian har betydelig erfaring med transaksjoner innen ulike sektorer (både selger- og kjøperside). Han bistår årlig revisjonsklienter som er underlagt SEC-regler, og har videre erfaring med større internasjonale restruktureringer, vurdering av fast driftssted, kildeskatt og skatteavtaler, samt bistand ved bokettersyn og klagesaker. Sebastian har tidligere vært del av KPMGs CSR-komité og KPMG Law Advokatfirmas rekrutteringsgruppe.

 • Energi og naturressurser
 • Internasjonal skatt
 • Juridiske tjenester
 • Rådgivning
 • Skatt og avgift
 • Skipsfart og havner
 • Transaksjoner
 • Transaksjonsrådgivning
 • Transport og logistikk
 • 2016, Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

 • 2015,: Utvekslingsopphold, Cornell Law School

 • 2016 – d.d.: Advokatfullmektig, KPMG Law Advokatfirma AS

 • 2022: Sommelier, RE-NAA (permisjon fra KPMG september til desember)

 • 2015 – 2016, Traineeopphold hos ulike advokatfirmaer

 • 2013 – 2014, Leder, Congregatio Forensis