Marie Mühlbradt

Senior Associate | Advokatfullmektig

KPMG Law Advokatfirma AS

Marie er advokatfullmektig og Senior Associate i avdelingen for Corporate Tax. Hun jobber hovedsakelig med nasjonal og internasjonal bedriftsbeskatning, samt ESG-rettslige spørsmål. Marie har særlig erfaring med transaksjoner og selskapsgjennomgang, bokettersyn, klagesaker og compliance.

Ekspertise

  • Internasjonal skatt
  • Bedriftsbeskatning
  • Transaksjoner
  • ESG

LinkedIn

  • 2018, Master i rettsvitenskap, UiB

  • 2021 – d.d. KPMG, Advokatfullmektig

  • 2018 – 2021, Skattedirektoratet, Skattejurist