Frode er partner og statsautorisert revisor. Han er del av lokal ledergruppe i KPMG Vestfold og har nærmere 20 års erfaring fra revisjon av mellomstore og større virksomheter som spenner over mange bransjer, hvor entreprenørvirksomhet, produksjonsvirksomhet, handel og distribusjon står sentralt. Flere av konsernene har virksomhet ute i Europa, Asia eller USA og enkelte av konsernene er notert på Oslo Børs. I tillegg til revisjonserfaring har han bred erfaring fra en rekke rådgivningsoppdrag, som inkluderer utførelse av kontrolleroppgaver/økonomiansvarlig oppgaver hos en stor aktør i anleggsbransjen i en to-års periode. Frode er lokalt ansvarlig for verdivurderingstjenester og har levert verdivurderingstjenester i forbindelse med fisjoner og fastsettelse av bytteforhold, verdivurdering av virksomheter benyttet som tingsinnskudd, samt verdivurderinger som er benyttet som underlag for vurdering av prising ved salg av aksjer. Frode er en aktiv foreleser innenfor revisjon og regnskap.

Kontakt

E-post: frode.bohlin.lea@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9546
LinkedIn

  • Bygg- og anleggsvirksomhet
  • Detaljhandel
  • Fast eiendom
  • Industriell produksjon
  • Revisjon
  • 1996, Statsautorisert revisor, Norges Handelshøyskole

  • IFRS

  • 1996 - d.d., KPMG AS, Partner fra 2008