Andreas Loga

Director | Audit

KPMG i Norge

Andreas er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor. Han startet i KPMG i 2013 og arbeider nå som Direktør i KPMG i Oslo. Han har solid erfaring og kunnskap innenfor landskapet av bilimportører, bilforhandlere og leverandører til bilbransjen, både nasjonalt og globalt. Andreas jobber mye med trender i bilbransjen i Norge og har ved flere anledninger blitt benyttet som foredragsholder og bransjespesialist inn mot strategiprosesser. Videre har han inngående prosjektkunnskap om fremtidens distribusjonsmodeller, agentmodeller, direkte salgsmodeller og franschisemodeller.

Kontakt

E-post: andreas.loga@kpmg.no
Telefon: +47 406 39 254
LinkedIn 

Kompetanseområder:

  • Automotive - bransjeekspert
  • 2016, Master i regnskap og revisjon (MRR), Handelshøyskolen BI

  • 2013, Master i finans, Norges Handelshøyskole (NHH)

  • 2011, Gründerskolen, Universitetet i Oslo

  • 2013 – d.d., KPMG