Tor Henning Rustan Knudsen

Partner | Advokat (H)

KPMG Law Advokatfirma AS

Tor Henning er partner og advokat i KPMG Law Advokatfirma AS. Han har siden han tiltrådte firmaet i 2021 ledet firmaets tjenestegruppe for forretningsjuridiske tjenester. Rustan Knudsens kompetanse er i hovedsak tredelt innen hhv. compliance, tvisteløsning og generell forretningsjuridisk rådgivning. Han har bred erfaring og bistår blant annet i spennet fra rollen som prosessfullmektig i Høyesterett til forebyggende anti-korrupsjons- og menneskerettighetsrådgivning, samt krisehåndtering og gransking på vegne av klienter under mulig foretraksstraffansvar, i tillegg til ordinær forretningsjuridisk problemløsning. Tor Henning har spisskompetanse innen compliance og bærekraftsområdene arbeidsrett/arbeidstakerrettigheter, antikorrupsjon, menneskerettigheter og miljøvern samt også de øvrige tilgrensede rettsområdene varsling, personvern, misligheter, antihvitvasking og sanksjoner. Hans juridiske rådgivning omfatter også selskapsretten og M&A transaksjoner. Tor Henning har møterett for Høyesterett og har omfattende prosedyreerfaring for de fleste domstoler, herunder ca. 20 saker for Høyesterett. Han bistår klienter med tvisteløsning og rettergang på tvers av de sentrale forretningsjuridiske rettsområdene, herunder særlig også i de prosessdrevne fagene arbeidsrett, kontraktsrett og offentlig anskaffelser. Han opptrer også som forsvarer for foretak i komplekse økonomiske straffesaker og miljøsaker. Han er ranket i Legal 500 for sin kompetanse og erfaring i kategorien «Regulatory, compliance and investigations».

Ekspertise

 
 • Compliance
 • Anti-korrupsjon
 • Tvisteløsning
 • Gransking
 • M&A
 • Arbeidsrett

LinkedIn

 • 2000, Cand.Jur, Universitetet i Oslo

 • 2012, Møterett for Høyesterett

 • 2002, Advokatbevilling

 • 2021 – d.d., KPMG Law Advokatfirma AS

 • 2014 – 2021, Wikborg Rein Advokatfirma AS

 • 2010 – 2014, Riksadvokaten

 • 2007 – 2010, PwC

 • 2006 – 2007, Oslo tingrett