Maja Kleive

Advokatfullmektig / Senior Manager | Legal Risk & Regulatory

KPMG i Norge

Maja er en del av KPMGs finansregulatoriske faggruppe og har jobbet i KPMG siden 2021. Hun har erfaring fra Finanstilsynet og Handelsbanken der hun blant annet har jobbet med verdipapirrett. I KPMG jobber Maja med et bredt spektrum av aktører i finansbransjen. Hun bistår banker, forsikringsforetak og andre finansforetak, verdipapirforetak og kapitalforvaltere med en rekke problemstillinger, blant annet spørsmål om konsesjon, kapitaldekning, utlån, markedsføring, grensekryssende virksomhet og betalingstjenester. Maja har i tillegg særlig kompetanse på bærekraftig finans, og jobber med problemstillinger knyttet til CSRD, SFDR og taksonomiforordningen.

Kontakt

E-post: maja.kleive@kpmg.no
Telefon: +47 938 28 908
LinkedIn

Kompetanseområder:

  • Finansregulatorisk
  • Børs- og verdipapirrett
  • Compliance
  • Bærekraftig finans
  • 2017, Universitetet i Oslo/Master i rettsvitenskap

  • 2010, Copenhagen Business School/Bachelor i økonomi og administrasjon

  • 2021 – d.d., KPMG

  • 2019 – 2021, Finanstilsynet

  • 2017 – 2019, Handelsbanken Capital Markets