Lars Kristian Katralen

Senior manager | CFO Advisory

KPMG i Norge

Lars Kristian er Senior manager innen tjenesteområdet CFO Advisory som leverer tjenester innen økonomi- og virksomhetsstyring, og tilknyttet fagområdet Performance Management.

Lars Kristian har flere års erfaring fra styringsområdet og prosjekt- og forbedringsarbeid i offentlig sektor. Han har arbeidet med økonomi- og virksomhetsstyring i store virksomheter der han blant annet har vært med på å få på plass system og rutiner for planlegging, budsjettering og rapportering innen eksempelvis økonomistyring og porteføljestyring. Dette har gitt ham bred kunnskap om regelverk og forventninger innen offentlig styring, og prosessene knyttet til statsbudsjettet.

Lars Kristian har erfaring som prosjektleder og leder av ulike utviklings- og utredningsaktiviteter. Han har jobbet mye med forbedringsprosesser og organisasjonsutvikling i forbindelse med omorganisering, med blant annet nåsituasjonsanalyse, fastsetting av mål og operasjonalisering av besluttet modell gjennom etablering av tydelige roller, ansvar, myndighet og oppgaver.


Kontakt:
lars.katralen@kpmg.no
+47 414 52 800
LinkedIn

 • Data og analyser
 • Myndigheter og offentlig sektor
 • Rådgivning
 • Økonomistyring
 • 2012 Master i politisk økonomi, Handelshøyskolen BI

 • 2010 Bachelor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

 • PRINCE 2 Foundation og Practitioner, 2015

 • Management of Portfolios (MoP) Foundation og Practitioner, 2015

 • 2021 - d.d., KPMG AS – Manager CFO Advisory

 • 2019 - 2020, Tolletaten, Grensedivisjonen, midlertidig stabssjef for plan og styring

 • 2017 - 2020, Tolletaten, Tolldirektoratet, økonomi- og virksomhetsstyring

 • 2011 - 2016, Statistisk sentralbyrå, økonomi-, virksomhets- og porteføljestyring