Knut Olav er partner og statsautorisert revisor. Han har omfattende erfaring fra ledelse av revisjonsteam på mellomstore og større kunder, herunder også internasjonale kunder. Han har bred erfaring fra handelsbedrifter, industriselskap, prosjektbasert leverandørindustri, samt shipping. Knut Olav er derfor en naturlig sparring-partner innenfor områder som både regnskap, skatt og avgift. Knut Olav er tilknyttet fagavdelingen til KPMG, og har vært 9 måneder i KPMG sin fagavdeling i London. Gjennom rollen i fagavdelingen, har han vært hyppig brukt som foreleser både internt og eksternt innenfor regnskap (herunder og IFRS), revisjon, selskapsrett og skatt. Knut Olav er i dag medlem av egenkapitalgruppen i KPMG Norge, samt fagansvarlig for revisors redegjørelser etter selskapslovgivningen (SA 3802). Han er i tillegg champion i KPMG for IFRS 15 'Revenue from contracts with customers'.

Kontakt

E-post: knut.karlsen@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9715
LinkedIn

  • Detaljhandel
  • Industriell produksjon
  • Revisjon
  • Skipsfart og havner
  • Transport og logistikk
  • 1998 - Statusautorisert revisor, Norges Handelshøyskole (NHH)

  • IFRS

  • 1998 - dd: KPMG AS i Bergen. Partner fra 2008.

  • 2002 - 2003: KPMG London (fagavdeling)

  • 1995 - 1998: Inter Revisjon, Bergen