Håvard Berg Kristiansen

Director | Audit

KPMG i Norge

Håvard er Director og statsautorisert revisor. Han har 15 års erfaring fra revisjon av virksomheter innenfor flere bransjer og særlig innenfor fiskeindustri, havbruk, bygg og anlegg, fast eiendom og handel. Håvard har også erfaring fra selskapsmessige omorganiseringer herunder fisjoner og fusjoner. Han er også intern og ekstern foredragsholder, og da spesielt innenfor temaene regnskap og revisjon.

Kontakt

E-post: havard.berg.kristiansen@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9933
LinkedIn


  • Bygg- og anleggsvirksomhet
  • Fast eiendom
  • Revisjon
  • SMB-markedet
  • Skatt og avgift
  • 2014 Master i revisjon og regnskap, Handelshøyskolen BI

  • 2002 Bachelor i revisjon og regnskap, Handelshøgskolen i Bodø

  • Statsautorisert revisor

  • 2013 – d.d. KPMG AS, Director

  • 2002 – 2003 Revisorkontoret Hartvig Hansen AS