Victoria Boutros Ghali Jakobsen

Associate | Advokatfullmektig

KPMG Law Advokatfirma AS

Victoria er utdannet jurist med spesialisering innen personvern, hun har erfaring som personvernombud i Widerøe AS. Victoria har jobbet med både personvernrettslige og andre regulatoriske IKT-problemstillinger i en strengt regulert bransje.

Kontakt

E-post: victoria.jakobsen@kpmg.no
Telefon: +47 466 58 652
LinkedIn 

Kompetanseområder:

  • Personvern
  • Teknologi og juss
  • Sikkerhetslovgivning
  • 2022, Mastergrad i rettsvitenskap ved UiT

  • NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet

  • 2023 – d.d., KPMG Advokatfullmektig

  • 2022 – 2023 Widerøe AS, Data protection officer and subject manager of privacy