Jørn Anders Jenssen

Partner | Cyber & Security

KPMG i Norge

Jørn er Partner i KPMG AS, Cyber & Security. Han kombinerer en akademisk bakgrunn som sivilingeniør i data, med mer enn 20 års erfaring som rådgiver innen sikkerhetsområdet i offentlig og privat sektor, med spesiell fokus på å bistå kunder med sikker digitalisering. Jørn er ekspert innen sikkerhet, sikkerhetsarkitektur og sikker utvikling, og innehar sikkerhetssertifiseringer som CISA, CISSP og CDSPE. Han har inngående kjennskap trusselbildet, tekniske sikkerhetstiltak og beste praksis innen området.