Håvard Johannessen

Senior Manager | Forensic

KPMG i Norge

Håvard er utdannet politi fra Politihøgskolen i Oslo, har en Master i offentlig ledelse og styring fra Høgskolen i Innlandet og er Senior Manager i Forensic Services ved KPMGs kontor i Trondheim. Håvard jobber med et bredt spekter av kunder innen både offentlig og privat sektor, primært med prosjekter innen granskning og compliance. Håvard har særskilt erfaring med rådgivning knyttet til håndtering av varslingssaker, granskninger og faktaundersøkelser, internrevisjoner, antihvitvask og antisvindel. I tillegg har Håvard erfaring med innsiderisiko, modenhetsanalyser knyttet til sårbarheter opp mot interne misligheter og andre risikoområder, krisehåndtering, arbeidsmiljøutfordringer og ledelse.

Kontakt

E-post: havard.johannessen@kpmg.no
Telefon: +47 918 73 299
LinkedIn 

Kompetanseområder:

 • Gransking og faktaundersøkelser
 • Håndtering av varslingssaker
 • Bedrageri og risikostyring
 • Antihvitvask
 • Antikorrupsjon
 • Interne misligeter og innsiderisiko
 • Modenhetsanalyser
 • Krisehåndtering
 • Ledelse
 • 2022, Arbeidsrett, Høgskolen i Innlandet (HINN)

 • 2017, Master i offentlig ledelse og styring, Høgskolen i Innlandet (HINN)

 • 2011, Bachelor i politiutdanning, Politihøgskolen (PHS)

 • 2023 – d.d., KPMG

 • 2011 – 2023, Politiet