Øyvind Kveine Haugen

Senior Manager

KPMG in Norway

Øyvind kommer til KPMG Norge med bred erfaring fra finansiell sektor. Han har sin spesialkompetanse innen anti-hvitvasking, men har også stor faglig tyngde innen skatterapportering, verdipapirhandelloven/MiFID II, og compliance-området. Parallelt med dette har Øyvind opparbeidet seg solid kompetanse innen teknologi, og har hjulpet bedrifter bl.a. med å sette opp rapporteringsdashboard og en ny klassifiseringsløsning for FATCA/CRS, samt at han har vært sentral i både utarbeidelse av digitale løsninger for effektivisering så vel som revisjonsprosjekter av eksisterende teknologi.

Kontakt

E-post: oyvind.haugen@kpmg.no
Telefon: +47 95 76 18 88
LinkedIn

  • Corporate Governance
  • FATCA
  • Internrevisjon
  • Master, Internasjonale relasjoner, Universitetet i Oslo

  • Bachelor, Universitetet i Oslo (i samarbeid med Tokai University, Japan)

  • ACAMS KYC

  • 2023 – d.d., KPMG AS

  • 2022 – 2023, Transcendent Group AS

  • 2014 – 2021, DNB Bank ASA