Kai Holhjem

Partner | Audit

KPMG i Norge

Kai er partner og statsautorisert revisor. Han er avdelingsleder for KPMG Vestfold, Telemark og Buskerud. Kai har erfaring fra revisjon av små og mellomstore selskaper. Erfaringen omfatter områder som oppkjøp, restrukturering og regnskaps-, skatte- og avgiftsmessige spørsmål, herunder IFRS i tillegg til å ha bidratt på større konsulentoppdrag. Kai er en hyppig brukt foredragsholder på både revisjon og regnskapskurs både eksternt og internt. Han er tidligere leder av "Revisjon Norske Forhold" i DPP og er tidligere medlem av revisjonskomiteen i Den Norske Revisorforening.

Kontakt

  • Detaljhandel
  • Fast eiendom
  • Industriell produksjon
  • Revisjon
  • 2001: Statusautorisert revisor, Norges Handelshøyskole (NHH)

  • IFRS

  • 1998- dd. KPMG AS. Partner fra 2009