Gøran Hosen

Manager

KPMG i Norge

Gøran Hosen bistår kunder med verdsettelse og finansiell modellering knyttet til kjøp og salg, strategiske beslutninger, konflikter og tvister, finansiering, transfer pricing, restruktureringer, forhandlinger, incentivsystemer, finansiell rapportering og revisjon. Gøran har i tillegg erfaring fra KPMGs revisjonsavdeling.

Kontakt:

E-post: goran.hosen@kpmg.no
Tlf: +47 4063 9381
LinkedIn

 • Detaljhandel
 • Energi og naturressurser
 • Helse og omsorg
 • Internprising
 • Revisjon
 • Rådgivning
 • Skatt og avgift
 • Tvister
 • 2013 MSc. Finance and Strategic Management, Copenhagen Business School

 • 2012 Semesterstudie, Master Business and Administration, National Chengchi University, Taiwan

 • 2011 BSc. Business and Administration, Handelshøyskolen BI

 • 2013 – dd. KPMG AS, Manager Deal Advisory