Anders Voss Hofset

Senior Manager | People & Change

KPMG i Norge

Anders er en erfaren endringsleder og prosjektleder med god forståelse for hvilke utfordringer og muligheter som ligger i transformasjoner og endringsprosesser, slik at man på best mulig måte kan sikre fremdrift og hente ut gevinster. Hans kjerneområder er blant annet kartlegging og analyse av behov i organisasjoner, interessentanalyse og oppfølging, kommunikasjon, gevinstrealisering, kulturforståelse, relasjonsbygging, forankring og koordinering.

Kontakt

E-post: anders.hofset@kpmg.no
Telefon: +47 932 17 340
LinkedIn

 

Kompetanseområder

Rådgivning   Bedriftsrådgivning   Mennesker og endring   Endringsledelse   Transformasjon  Digitalt dreven transformasjon

 • Digitalt dreven transformasjon
 • Transformasjon
 • 2009, Mastergrad Afrikastudier, NTNU Trondheim

 • 2006, Bachelor Humanistiske fag, NTNU Trondheim

 • 2020, Microsoft 365 Fundamentals

 • 2019, PROSCI Certified Change Practitioner

 • 2019, Lean Fundamentals, (Lean Competency System) Level 1C

 • 2017, PRINCE2 Foundation

 • 2018 - d.d., KPMG, Manager People & Change, Advisory

 • 2015 - 2017, Voss Hofset AS, Daglig leder og konsulent

 • 2012 - 2015, Skatteetatens IT- og servicepartner, Rådgiver

 • 2011 - 2011, UNFPA, Gender-based violence (GBV) Coordination Assistant (Internship)