Sven Granerød

Director | State Authorized Accountant

KPMG Law Advokatfirma AS

Sven er prosjektleder og en del av regnskapsteamet i Global Mobility Services (internasjonale arbeidsforhold). Han er autorisert regnskapsfører og Director. Sven har jobbet i KPMG siden 2011. Sven er prosjektleder for en variert kundeportefølje bestående av både norske og utenlandske kunder. Han jobber stadig med å utvikle bedre arbeidsrutiner i team for å kunne effektivisere arbeidsoppgavene samtidig som man beholder kontrollen på oppdragene. Sven har lang erfaring med kunder innen direkte distribusjon, bygg og anlegg og rapporteringsoppdrag, og momsrepresentasjon. Sven leder et lite team med spesielt fokus på blant annet kinesiske kunder. Sven mestrer en rekke ulike skybaserte ERP-systemer.

Ekspertise

 
  • Project leader
  • Financial reporting/book-keeping
  • ERP systems
  • Tax and VAT compliance

LinkedIn

Sven is a project manager and part of the accounting team in Global Mobility Services. He is a State Authorized Accountant and Director. Sven has worked at KPMG since 2011. Sven is the project manager for a varied customer portfolio consisting of both Norwegian and foreign customers. He is constantly working to develop better work routines in teams in order to streamline work tasks while maintaining control of the assignments. Sven has extensive experience with customers in direct distribution, construction, Tax reporting assignments, and VAT representation. Sven leads a team with a special focus on, among other things, Chinese customers. Sven masters a number of different cloud-based ERP systems.

  • 2010, Bachelor i revisjon, Høgskolen i Oslo

  • 2006, Profesjonsbachelor i lærerutdanning, Høgskolen i Oslo

  • 2011–d.d. KPMG Law Advokatfirma

  • 2010–2011, Stortinget