Fredrikke Røsberg Gjerde

Senior Manager

KPMG in Norway

Fredrikke er senior manager og statsautorisert revisor. Hun tilhører vår avdeling Børs/Finans hvor hun hovedsakelig jobber med konserner og børsnoterte foretak. Fredrikke foreleser jevnlig på kurs, blant annet innenfor revisjon og regnskap, i regi av KPMG Business School. Fredrikke har erfaring med selskaper som rapporterer etter NGAAP og IFRS, og er IFRS akkreditert. Fredrikke har bistått flere selskaper med forbedringer av regnskapsprosesser og internkontrollrutiner. Fredrikke har erfaring fra styrearbeid og sitter for tiden i KPMG Holding sitt styre.

Kontakt

E-post: fredrikke.rosberg.gjerde@kpmg.no
Telefon: +47 4063 8529
LinkedIn

 • Børser
 • Kapitalmarkeder
 • Revisjon
 • Skipsfart og havner
 • Transport og logistikk
 • Økonomitjenester
 • 2013 Master i Regnskap og Revisjon, Handelshøyskolen BI

 • 2010 Master i økonomi og administrasjon - Siviløkonom, Norges Handelshøyskole (NHH). Spesialisering: Strategi og ledelse

 • 2003 Grunnfag jus, 1. Avdeling, Universitetet i Bergen

 • IFRS

 • 2019 - d.d, KPMG AS, Senior Manager

 • 2010 - 2019, KPMG AS, Manager fra 2015

 • 2009 - 2009, TrygVesta, Saksbehandler skadeoppgjør