Magnhild Frydenlund

Associate | Advokatfullmektig

KPMG Law Advokatfirma AS

Magnhild er advokatfullmektig i avdelingen Corporate Tax. Hun jobber med nasjonal og internasjonal selskapsskatt, samt tilgrensende selskapsrettslige spørsmål. Magnhild har særlig erfaring med internprising.

Ekspertise

 
  • Internasjonal skatt
  • Bedriftsbeskatning
  • Internprising

LinkedIn

  • 2022, Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

  • 2023 - dd. KPMG Law Advokatfirma