Joachim Fresvik

Director

KPMG in Norway

Joachim er prosjekt- og teamleder i Global Mobility Services i Norge. Kundeporteføljen hans består av hovedsakelig oppdrag innenfor regnskap, årsoppgjør og avgiftsrepresentasjon. Han startet i 2012 en studentpool tilknyttet teamet sitt med fokus på ressursutnytting og kompetanseutvikling. Dette har vært en stor suksess og har bidratt til flere faste ansettelser etter endt studier på BI og Høyskolen i Oslo. Joachim fikk sin autorisasjon som regnskapsfører i 2009 og har siden da hovedsakelig jobbet med regnskap og årsoppgjør for både norske og utenlandske selskaper som driver virksomhet i Norge. Han har også tidligere erfaring innen outsourcing av regnskap og organisering av økonomiavdeling i offentlig sektor. Joachim spilte en sentral rolle ved implementeringen av nytt regnskapssystem i KPMG Accounting & Compliance i 2014, og er nå ansvarlig for implementering av dette systemet hos nye regnskapskunder.

Kontakt

E-post: joachim.fresvik@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9236
LinkedIn

 • Andre bokføringstjenester
 • Bygg- og anleggsvirksomhet
 • Internasjonale markeder
 • Myndigheter og offentlig sektor
 • Nasjonale markeder
 • Rådgivning
 • Selskapsbeskatning
 • Skatt og avgift
 • 2008: Supply Chain Management, Bachelor, Handelshøyskolen BI, Oslo.

 • 2009: Autorisasjon som regnskapsfører

 • 2011 - dd.: Director, KPMG

 • 2011: Autorisert regnskapsfører, KPMG

 • 2007 - 2009: Selvstendig næringsdrivende, Fresvik Consulting

 • 2007 - 2009: Controller, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo