Camilla Fingarsen

Director | Advokat

KPMG Law Advokatfirma AS

Camilla er advokat i KPMGs selskapsskattegruppe, og har jobbet med norsk og internasjonal bedriftsbeskatning siden 2011. Gjennom sin bakgrunn fra offentlig og privat sektor har hun utviklet særlig kompetanse innen skattlegging av NOKUS, skatteavtaleproblemstillinger, kreditfradrag, grenseoverskridende transaksjoner og utflytting. Camillas kompetanse gjør henne i stand til å effektivt vurdere skatterisiko og gi presise skatteråd, i tillegg til å yte bistand til klienter i komplekse kontrollsaker mot skattemyndighetene.

Ekspertise

 
 • Internasjonal selskapsskatt
 • Nasjonal selskapsskatt
 • Bistand med bokettersyn fra skattemyndighetene
 • Incentivordninger i arbeidsforhold
 • Utflytting/exit
 • Skatteavtaler

LinkedIn

 • 2014-2016 Modulene Selskapsrett mv. Internasjonal skatterett og Internprising, Executive Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrett, Handelshøyskolen BI Oslo

 • 2007, Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

 • 2023–d.d. KPMG Law Advokatfirma AS

 • 2022–2023, Advokatfirmaet Selmer AS

 • 2016–2022, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS

 • 2015–2016, Sentralskattekontoret for storbedrifter

 • 2011–2015, Skatteetaten

 • 2018, Advokatbevilling