Velaug A. Erdal

Senior Manager

KPMG i Norge

Velaug har jobbet under tjenesteområdet Audit siden oppstarten i KPMG AS høsten 2008, og har omfattende erfaring fra revisjon av små og mellomstore virksomheter. Velaug har erfaring fra en rekke ulike bransjer, blant annet handel, oppdrett, produksjonsvirksomhet, boligselskaper og særlig fast eiendom.

I tillegg til ordinær revisjon har Velaug bred erfaring med yte ulike typer teknisk bistand, herunder teknisk utarbeidelse av regnskap og ligningspapirer, fusjon og fisjon og praktisk konsolidering.

Spisskompetanse:

 • Revisjon og regnskap, herunder konsernrevisjon og teknisk konsolidering.
 • Skatt og avgift, herunder erfaring fra omorganiseringer.


Kontakt:
E-post: velaug.erdal@kpmg.no
+47 4063 9671
LinkedIn

 • Bekreftelser
 • Fusjoner og oppkjøp
 • Revisjon
 • Revisjon av årsregnskap
 • SMB-markedet
 • Skatt og avgift
 • Små og mellomstore bedrifter
 • 2010 - 2011, Master i regnskap og revisjon, NHH

 • 2006 - 2008, Master i økonomi og administrasjon - Siviløkonom, NHH

 • 2003 - 2006, Bachelor i økonomi og administrasjon, NHH

 • Statsautorisert revisor

 • Autorisert regnskapsfører

 • 2008 - d.d., KPMG AS