Sverre har jobbet i KPMG siden 1982, partner i KPMG siden 2000 og kontorleder hos KPMG Trondheim i perioden 2007 – 2018. Arbeidet hos KPMG Oslo i perioden 1982-1989 og KPMG Trondheim etter dette. Sverre har omfattende erfaring fra revisjon og rådgivning i et bredt utvalg av bransjer, herunder produk-sjonsvirksomhet, verftsindustri, oljeserviceindustri, eiendom, bank og finans, forsikring, samt offentlig ei-de virksomheter. Sverre har dessuten spesial-kompetanse innenfor insolvens (rekonstruksjoner, konkur-ser, granskning)

Kontakt

E-post: sverre.einersen@kpmg.no
Telefon: +47 40 63 98 33
LinkedIn

 • Bankvirksomhet
 • Fix
 • Gransking og compliance
 • Insolvens
 • Revisjon
 • Risikorådgivning
 • Rådgivning
 • Solvens
 • Transaksjonsrådgivning
 • Økonomitjenester
 • 1987, Statsautorisert revisor, Norges Handelshøyskole (NHH)

 • Executive M.B.A. (KPMG)

 • Bristol University/Ecole Nationale des Ponts et Chaussees

 • IFRS

 • 1982 - d.d, KPMG AS