Haavard Engelstad

Fagdirektør | Risk & Regulatory

KPMG in Norway

Haavard Engelstad jobber som rådgiver i Risk & Regulatory, med lang erfaring innenfor risikostyring og internkontroll for finans- og banksektoren. I tillegg har han betydelig kompetanse innenfor helhetlig risikostyring fra sektorer som samferdsel og energi, og er oppdragsansvarlig for flere større virksomheter med frekvent deltagelse i utvalg og styrer.

Kontakt

E-post: haavard.engelstad@kpmg.no
Telefon: +47 406 39 437
LinkedIn

 • Bankvirksomhet
 • Internasjonale markeder
 • Nasjonale markeder
 • Revisjon
 • Rådgivning
 • Økonomistyring
 • Økonomitjenester
 • 2008 - 2009, MSc Global Banking and Finance, Regents Univercity London

 • 2004 - 2007 BSc Finance, Hanselshøyskolen BI, Oslo

 • 2014 - d.d KPMG, Manager

 • 2009 - 2014 Volkswagen Møller Bilfinans AS, Risk Controller