Anders K. Ekern

Director | Advokat

KPMG Law Advokatfirma AS

Anders Ekern er dirctor og advokat i KPMGs avdeling for Corporate tax. Han har arbeidet i KPMG siden 2012, og har bred generell erfaring med rådgivning knyttet til nasjonal og internasjonal bedriftsbeskatning samt bistand under ligningsprosess, bokettersyn og klagesaker. Anders har også vesentlig erfaring med oppkjøp og restruktureringer av virksomheter, skattemessig due diligence og strukturering av oppkjøp. I tillegg har han jobbet med EØS-rettslige problemstillinger knyttet til skjæringspunktet mellom norsk skatterett og EØS-avtalen, herunder de fire friheter og EØS-avtalens forbud mot statsstøtte.

Ekspertise

 
 • Due dilligence ved oppkjøp
 • Fast eiendom
 • Fusjoner og oppkjøp
 • Internasjonale markeder
 • Nasjonale markeder
 • Skatt og avgift
 • Transaksjoner
   

LinkedIn

 • 2011, Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

 • 2016 – dd. KPMG Law, Advokat / Director

 • 2012 – 2015, KPMG Law, Advokatfullmektig / Associate

 • 2015, Advokatbevilling