Mirjam Hazeland Dalsrud

Senior Manager | Audit

KPMG i Norge

Mirjam er Senior Manager og statsautorisert revisor ved KPMGs kontor i Drammen. Hun var med på etableringen av KPMG Drammen i 2016 og har siden jobbet med revisjon av hovedsakelig små og mellomstore virksomheter, og har bred erfaring innenfor bransjer som blant annet produksjon, handel, service, teknologi og event og reiseliv. Mirjam har også erfaring fra revisjon og konsolidering av internasjonale konsern, både som norsk konsernspiss og som revisor for datterselskap i utenlandske konsern.

  • Internasjonale markeder
  • 2019 - 2021, Master i revisjon og Regnskap, Handelshøyskolen BI Oslo

  • 2015 – 2016, Master of Science in Business Administration, Vrije University, Amsterdam

  • 2012 – 2015, Bachelor i Økonomi og Administrasjon, Høgskolen i Oslo og Akershus

  • Statsautorisert revisor

  • IFRS akkreditert

  • 2016 – d.d., KPMG AS, Manager