Helene Leet Collyer

Advokat | Manager

KPMG i Norge

Helene jobber som advokat/manager i KPMG Law med arbeidssted i Drammen. Hun har mange års erfaring med forretningsjuridiske og privatrettslige problemstillinger innenfor generasjonsskifte, samt generelle skatte- og selskapsrettslige spørsmål. Helene har bistått mange familier og familiebedrifter med planlegging og gjennomføring av generasjonsskifter, herunder vurdering av selskapsstruktur og skatteposisjoner, omorganisering, utarbeidelse av aksjonæravtale, testament, fremtidsfullmakt mv. I tillegg er Helene lokal ressursperson på åpenhetsloven og hun bistår bedrifter i arbeidet med åpenhetsloven, herunder opplæring og rådgivning rundt selskapets redegjørelse.

  • 2013, Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

  • 2013, LLM, University of Kent (UK)

  • Advokatbevilling

  • 2020 - d.d., KPMG Law Advokatfirma AS, Advokat/Manager

  • 2014 - 2020, Formue Advokater AS, Advokat/Advokatfullmektig