Weronika Bortzmeyer

Senior Manager | Autorisert regnskapsfører

KPMG Law Advokatfirma AS

Weronika har flere års erfaring innen regnskap, skatt og avgift i en rekke bransjer. Gjennom arbeidserfaring og akademisk bakgrunn har hun opparbeidet seg verdifull kunnskap om norske regnskapsregler, selskapsbeskatning og etterlevelse av forpliktelser for utenlandske selskaper med etablering i Norge. Weronika jobber hovedsakelig med regnskap- og skatterapportering i GCMS avdelingen herunder med utarbeidelse og gjennomgang av årsregnskaper, skattemeldinger og skatteberegninger i tillegg til andre regnskap- og skattetekniske problemstillinger.

Ekspertise

 
  • Teknisk utarbeidelse av skattemelding
  • Tax accounting
  • Selskapsskatt
  • Norsk regnskapsstandard

LinkedIn

  • 2017, Bachelor i økonomi og administrasjon med regnskapsutdanning, Handelshøyskolen BI

  • 2003, Mastergrad i norsk filologi, Adam Mickiewicz Universitet, Poznan

  • 2023–d.d. KPMG Law Advokatfirma

  • 2018–2023, BDO Advokater/BDO

  • 2009–2018, KPMG Law Advokatfirma