Ole Jørgen Bekkedal

Senior Manager | Advokatfullmektig

KPMG Law Advokatfirma AS

Ole Jørgen er advokatfullmektig og Senior Manager i avdelingen Corporate Tax. Han jobber med nasjonal og internasjonal bedriftsbeskatning, samt tilgrensende selskapsrettslige spørsmål. Ole Jørgen har betydelig erfaring med internprising innenfor et vidt spekter av industrier. Han bistår revisjonsklienter som internprisingsspesialist, og har videre erfaring med land-for-land rapportering, transaksjoner og restruktureringer, vurdering av fast driftssted, kildeskatt og skatteavtaler, samt bistand ved bokettersyn inkludert forhandlinger og tvisteløsning med skattemyndigheter. Ole Jørgen er del av KPMGs Next Generation Sounding Board, og har tidligere vært del av KPMG Law Advokatfirmas rekrutteringsgruppe.

Kontakt

E-post: ole.jorgen.bekkedal@kpmg.no
Telefon: +47 990 19 191
LinkedIn 

Kompetanseområder:

  • Nasjonal bedriftsbeskatning
  • Internasjonal bedriftsbeskatning
  • Internprising
  • Filialbeskatning
  • Due diligence
  • 2020, Bachelor i økonomi og forretningsjus, Handelshøyskolen BI

  • 2017, Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

  • 2017 – d.d., Advokatfullmektig, KPMG Law Advokatfirma AS

  • 2016 – 2017, Traineeopphold hos ulike advokatfirmaer