Lina Brevik

Associate, EU-taksonomi-ekspert

KPMG i Norge

Lina Brevik har vært en del av ESG-teamet i KPMG siden 2022, og arbeider i dag med både rådgivning, rapportering og attestering. Hun bistår både finansielle og ikke-finansielle klienter og har på kort tid opparbeidet seg erfaring på sentrale standarder og rammeverk på ESG. Hennes kjernekompetanse inkluderer EU taksonomien, Global Reporting Initiative (GRI) og Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) med tilhørende European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

Kontakt

E-post: lina.brevik@kpmg.no
Telefon: +47 979 64 260
LinkedIn

  • 2022: Den norske Revisorforeningens Akademiet for Bærekraftsrapportering

  • 2022: Master i Internasjonal Politisk Økonomi, Riksuniversitetet i Groningen. Spesialisering: Energiskiftet og bærekraftig transisjon

  • 2021: Bachelorgrad i Statsvitenskap, Universitetet i Stavanger

  • ESG Expert (EBS), EBS Universität für Wirtschaft und Recht

  • GRI Standards Sustainability Report-2021 GRI Standards, Global Reporting Initiative

  • 2022: – d.d. KPMG AS, Associate

  • 2022: Norwegian Dutch Chamber of Commerce, Trainee

  • 2021: Næringsforeningen i Stavanger-regionen, Konsulent