Jon Christian Brømnes

Director | KPMG Sørlandet

KPMG i Norge

Jon Christian er statsautorisert revisor og ble ansatt i KPMG i 2022. Han har tidligere jobbet 13 år ved PwC sin av avdeling i Arendal. Jon Christian har lang erfaring med finansiell revisjon og rådgivning innen produksjon og prosessindustri. Han har arbeidet med mange av de største industribedriftene på Sørlandet og har opparbeidet seg en solid kompetanse innen prosesser og risikohåndtering. I tillegg har Jon Christian jobbet mye med prosjektstyring og effektivitetsprosesser knyttet til borettslagsrevisjon. Jon Christian er proaktiv og søker alltid etter teknologi og verktøy som kan bidra til bedre innsikt og effektivisering av oppgaver. Han er også opptatt av å løse kundenes utfordringer og vise hva det innebærer å ha et allsidig kompetansehus i ryggen.

Kontakt

Epost: jon.bromnes@kpmg.no
Telefon: +47 916 62 267
LinkedIn

  • Revisjon

  • Rådgivning

  • Risikostyring

  • SMB-marked

  • Universitet i Agder, Bachelor i Revisjon og regnskap

  • Statsautorisert revisor

  • Mai 2022 – KPMG

  • Aug. 2009 – Mai 2022: Revisjon, PwC