John-Tore er partner og statsautorisert revisor. Han er leder på KPMGs kontor på Finnsnes. Han har over 30 års erfaring fra revisjon av virksomheter innenfor flere bransjer og særlig innenfor bygg og anlegg, handel, fiske, fiskrelatert industri, havbruk, reiseliv og tjenesteytende næringer. John-Tore har også lang erfaring fra selskapsmessige omorganiseringer heruder verdivurderinger, selskapsetableringer, fisjoner og fusjoner. Erfaringen omfatter også områder som oppkjøp, restrukturering og bransjespesifikke regnskaps-, skatte- og avgiftsmessige spørsmål. Han er også en erfaren foredragsholder, og da spesielt innenfor temaet styrearbeid og han har også skrevet artikler om temaet.

Kontakt

E-post: john-tore.berntsen@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9937
LinkedIn

 

  • Bygg- og anleggsvirksomhet
  • Revisjon
  • 1987: Statsautorisert revisor, Norges Handelshøyskole (NHH)

  • 1996 - dd. KPMG, Partner

  • 1984 - 1996 Ernst & Young Senior / Manager