Gjertrud H. Behringer

Partner | Advokat

KPMG Law Advokatfirma AS

Gjertrud har mer enn 20 års erfarning med internasjonal personbeskatning. Hun bistår en rekke norske selskaper med deres håndtering av ansatte som jobber på tvers av landegrensene. Rådgivningen omfatter nasjonal og internasjonal skatteplikt for personer, trygdeplanlegging og arbeidsrettslige problemstillinger. Hun bistår også en rekke norske og utenlandske arbeidsgiveres med deres plikter knyttet til lønnsrapportering, betaling av sosiale avgifter, samt rapportering av ansatte. Som partner på både norske og utenlandske kunder med komplekse problemstillinger, har Gjertrud nært samarbeide med kollegaer fra andre forretningsområder i Law og i KPMG sitt globale nettverk. Gjertrud holder jevnlig kurs og seminarer både for kunder og internt i KPMG og er årlig med i Nettavisens svarpanel om tips og råd til utfylling av skattemeldingen.

E-post: gjertrud.behringer@kpmg.no
Telefon: +47 406 39 034
LinkedIn

 • Internasjonale markeder
 • Juridiske tjenester
 • Myndigheter og offentlig sektor
 • Nasjonale markeder
 • Skatt og avgift
 • 1998 Juridikum, Universitetet i Oslo (UiO)

 • 2024, Sertifisert endringsleder

 • 2008, Advokatbevilling

 • 2001 - dd., Advokat, KPMG Law Advokatfirma DA

 • 1999 - 2001, Skatteetaten

 • 1999, NAV Sandvika