David Kvåle Brødsgaard

Senior Manager

KPMG i Norge

David har erfaring fra økonomistyring og utvikling av retningslinjer i ideell sektor og med alle sidene ved tilskuddsforvaltning og spesielt ideelle donorers krav og retningslinjer. Tidligere jobber har vært med revisjon og internrevisjon. Han har også spisskompetanse på beste praksis internkontroll for multinasjonale NGOer.

Kontakt:

 • Antihvitvasking
 • Antikorrupsjon
 • Bistand ved internasjonal utvikling
 • Finansieringsbyråer og internasjonal utvikling
 • Gransking og compliance
 • Internasjonale veldedige og ideelle organisasjoner
 • Medlemsorganisasjoner
 • Myndigheter og offentlig sektor
 • Risikorådgivning
 • Rådgivning
 • 2009 - 2010 , Master i revisjon og regnskap, Norges Handelshøyskole (NHH)

 • 2002 - 2006, Siviløkonom m/spesialisering i finans, Handelshøyskolen BI

 • 2004, Utveksling i ett semester ved ESCP-EAP Paris

 • 2004, Gründerskolen, Universitetet i Oslo

 • Statsautorisert revisor

 • 2018 - d.d., KPMG AS, Senior Manager

 • 2015 - 2018, Flyktninghjelpen, kontroller/finansrådgiver

 • 2012 - 2013, Norsk Folkehjelp, internrevisor

 • 2007 - 2012, PwC, Senior Associate

 • 2006 - 2007, Vrooom.no, forretningsutvikler